viero fotografie

Photoshop Action/Script : Extend the canvas size, add signature and exif info

This is a variation on my action/script that I wrote earlier (click here to view post)
This version is with canvas extension, signature and exif info !
The script is provided as freeware with no warranty. Free to use and change!

canvas0

canvas3f

How to install:

1. Make a folder under c: with the name: SignatureAction
2. Download the files “Add_Signature.js” and “VIERO’s Signature.atn“, place them in the c:SignatureAction folder
3. Open the file  “Add_Signature.js” with notepad and change the area “Insert here your signature”
4. Double click the file “VIERO’s Signature.atn”
5. Open your photograph and run the VIERO’s Signature action.

ATTENTION !
-This version only works with the English Photoshop CSx or CC !
-If you did install my first version, just replace the ‘Add_Signature.js’ in c:\SignatureAction with the new one.

OTHER LANGUAGES:
– Download for Dutch Photoshop version : Add_Signature.js
– Download for Italian Photoshop version : Add_Signature.js

Photoshop Action/Script : Extend the canvas size and add signature

I wrote an action and script to extend the canvas size (5% and 10% below) and add a signature to your photograph. This action will re-size the Text size depending the width, height and resolution of your photograph. It has  been tested on Windows Vista & Mac, CS3, CS4 and CS5  English. The script is provided as freeware with no warranty. Free to use and change!
Actual Version: 1.2

canvas0

 

canvas1

How to install:
1. Make a folder under c: with the name: SignatureAction
2. Download the files “Add_Signature.js” and “VIERO’s Signature.atn“, place them in the c:\SignatureAction folder
3. Open the file  “Add_Signature.js” with notepad and change the area “Insert here your signature”
4. Double click the file “VIERO’s Signature.atn”
5. Open your photograph and run the VIERO’s Signature action.

 

Photoshop actions (handelingen) met Lightroom

Recentelijk kreeg ik de vraag of het mogelijk was om binnen Lightroom te werken met Photoshop actions (handelingen). Binnen Lightroom zelf is dit jammer genoeg niet mogelijk. Je kan echter wel bij het exporteren van jouw beelden vanuit Lightroom meegeven dat er op jouw foto(s) een handeling moet gebeuren.

Hoe werkt het ?

Eerst en vooral moet Photoshop natuurlijk op je pc/mac geïnstalleerd staan, jouw action moet aangemaakt zijn en werken. Creeër in Photoshop een droplet van jouw action. Een droplet is een klein uitvoerbaar bestand (exe voor windows en app voor mac) dat jouw foto(s) binnen Photoshop opent en er een specifieke handeling op uitvoert.

Om een droplet aan te maken: open Photoshop en ga via de menu naar File -> Automate -> Create Droplet. TIP ! Soms geeft Photoshop een fout bij het uitvoeren van jouw droplet. Open daarom je Photoshop-programma met administrator rechten om jouw droplet aan te maken.

create-droplet

Selecteer jouw action, in mijn geval heb ik de action gekozen die een canvas, handtekening en exif toevoegt aan de foto, zie eerdere post.

create-droplet1

Zoals je kan zien heb ik bewust de opties bij ‘Play’ uitgeschakeld, deze kan je naar eigen keuze aan of af vinken.

Na het klikken op ok wordt jouw droplet aangemaakt in de locatie die je aangegeven hebt in “Save Droplet In”, in mijn geval mijn bureaublad en ziet er als volgt uit:

droplet-app

De droplet uitvoeren in Lightroom 

Binnen Lightroom moet je jouw foto(s) exporteren, en onderaan in het exportvenster bij “Post-Processing” selecteer je “Go to Export Actions Folder Now”.

Lightroom_Export_Droplet

Open vervolgens de map “Export Actions”

Lightroom_Export_Droplet_Folder

Kopieer jouw droplet naar deze folder:

Lightroom_Export_Droplet_Folder_Copy

Na het kopiëren zal jouw droplet in de menu “Post-Processing” verschijnen. Selecteer jouw droplet.

Lightroom_Export_Droplet_Select

Wanneer je op export drukt, zullen de afbeeldingen normaal geëxporteerd worden, zullen ze tevens in Photoshop geopend worden en jouw action zal erop uitgevoerd worden.

Scroll To Top