Photoshop Action/Script : Extend the canvas size, add signature and exif info

This is a variation on my action/script that I wrote earlier (click here to view post) This version is with canvas extension, signature and exif info ! The script is provided as freeware with no warranty. Free to use and change! How to install: 1. Make a folder under c: with the name: SignatureAction 2. Download the files “Add_Signature.js” and “VIERO’s Signature.atn“, place them

Read More

Photoshop actions (handelingen) met Lightroom

Recentelijk kreeg ik de vraag of het mogelijk was om binnen Lightroom te werken met Photoshop actions (handelingen). Binnen Lightroom zelf is dit jammer genoeg niet mogelijk. Je kan echter wel bij het exporteren van jouw beelden vanuit Lightroom meegeven dat er op jouw foto(s) een handeling moet gebeuren. Hoe werkt het ? Eerst en vooral moet Photoshop

Read More